మీకు తెలుసా, ఈ ఆలయంలోని విగ్రహాలు రాత్రి సమయంలో ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటారా?

అద్భుతాలు జరుగుతాయి భారతదేశం వంటి దేశంలో, అద్భుతాలు ఎక్కువగా జరుగుతాయి.

బీహార్‌లోని బస్తర్‌లోని ప్రసిద్ధ రాజ్ రాజేశ్వరి త్రిపుర సుందరి ఆలయం దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది భక్తులను ఆకర్షిస్తుంది.

త్రపుర, ధుమావతి, బాగులముఖి, తారా, కాశీ, చిన్ మాస్తా, షోదాసి, మాంటంగ్డి, కమలా, ఉగ్రహ్ తారీ, భువనేశ్వర్ వంటి వివిధ అవతారాలలో దుర్గాదేవి విగ్రహాలు ఉన్నందున తార్గిలకు గౌరవనీయమైన ప్రదేశం ఆయన ఆలయం.

సుమారు 400 సంవత్సరాల క్రితం, ఆలయ ప్రాంగణంలోని అనేక విగ్రహాలు రాత్రిపూట ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుతాయని నమ్ముతారు.

రాజ్ రాజేశ్వరి త్రిపుర సుంద్రీ దేవత యొక్క ప్రధాన విగ్రహం కాకుండా, బాతుక్ బహిరవ, దత్తాత్రే బహిరవ, అన్నపూర్ణ భైరవ, కాలా భైరవ మరియు మంగండి భైరవ దేవతలతో పాటు బాగులముఖి మరియు తారా దేవతల విగ్రహాలు ఉన్నాయి.

శాస్త్రవేత్తల బృందం ఈ స్థలాన్ని సందర్శించి, గత సంధ్యా సమయంలో, మానవుడు కనిపించనప్పుడు కూడా ఆలయం నుండి వచ్చే గొంతులను వినవచ్చని ధృవీకరించారు.

అర్ధరాత్రి సమయంలో, విగ్రహాలు ఒకదానితో ఒకటి మాట్లాడటం వినవచ్చని స్థానికులు నమ్ముతారు మరియు శాస్త్రవేత్తలు తెలియని విధంగా పదాలు ప్రధాన ఆలయంలో ఎందుకు ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయో తెలియదు.

నమ్మండి లేదా కాదు, ఈ ఆధ్యాత్మిక దృగ్విషయం ఇప్పటికీ పరిష్కరించబడలేదు మరియు ఆలయం నుండి వచ్చే శబ్దాలు ఎందుకు వినగలవని ఎవరికీ తెలియదు

బహుశా ఇది దేవత మానవజాతితో మాట్లాడటం లేదా మనకు ఇంకా తెలియకపోవచ్చు, కాని చాలా మంది భక్తులు దేవత నుండి ఆశీర్వాదం పొందటానికి సుదీర్ఘ క్యూలలో నిలబడటం అంతిమ భక్తికి ప్రతీక..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *