తొలి రోజే mutton బిర్యానీ తో భోజంనం

అంతో మంచి బావిశెతు ఉన్న ప్రియాంక రెడ్డి ని అంతో కిరాంతంగా
నారాయణపేటకు చెందిన నలుగురు వ్యక్తులు ఆమెపై అత్యాచారం చేశారు,
పొగబెట్టారు మరియు దహనం చేశారు.

ఐథెయ్ పోయిన శనివారం నాడు అరెస్ట్ చేసిన నింధుతుళ్ళు ఐన మహ్మద్ ఆరీఫ్ (డ్రైవర్), జోలు నవీన్ (క్లీనర్), చెన్నకేశవులు (క్లీనర్), జోలు శివ (డ్రైవర్).

ఎహ్ నలుగురు కుక్కలకి జైలు లో ఆదివారం కావడం తో మటన్ బిర్యానీ
పెట్టారు అంట మన జైలు అధికారులు వాళ్ళకి సరగతం బాగా చెప్పారు అన్ని పబ్లిక్ మంది పడుతుంది ఇళ్ల మర్యాదలు చేస్తేయ్ ఇలాంటి వాళ్ళలో ఇంకా మెరుపు ఎం వస్తుంది సర్..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *